zahlavi
Česky English
logo2
společenství INELSEV

Vzdělávání OPLZZInformace o realizaci projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
a prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie.

Společnost realizuje projekt v rámci
 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 

hlavním cílem projektu je
 

Odborným vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti
společnosti INELSEV Servis s.r.o.


Celý projekt je zaměřen na vytvoření uceleného rozvojového programu pro zaměstnance společnosti, který povede ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím získání nových specifických znalostí a dovedností ve svém oboru.

Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/94.00467
Celkové výdaje projektu: 4 743 826,96 Kč
Zahájení projektu: 1. 6. 2013
Ukončení projektu: 31. 5. 2015


Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

www.esfcr.cz


Průběh realizace klíčových aktivit


Vzdělávání v rámci projektu je rozděleno do čtyř tematických okruhů – klíčových aktivit. Jedná se o oblasti odborného vzdělávání v elektrotechnice a měření a regulace a doplňkových školení zaměřených na rozvoj IT dovedností, účetnictví a angličtiny. Poslední, ale ne méně důležitou oblastí jsou rovné příležitosti žen a mužů.
Školení ve spolupráci s vybranou vzdělávací společností probíhá průběžně od ledna 2014, kdy se uskutečnil první kurz. Dosud již bylo do projektu zapojeno více než 270 našich zaměstnanců a zrealizovalo se na 82 školících dní.


V první polovině roku 2014 jsme proškolili tyto kurzy:


KA02: Odborné školení v elektrotechnice

Evropské normy pro práci v elektrotechnice:
v deseti termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 204 osob.
Konstrukce a opravy elektrických motorů
ve dvou termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 25 osob.
Rozvaděče elektro a jejich vybavení
v sedmi termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 149 osob.
Servopohony ve třech termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 30 osob.
Strategický rozvoj firmy v oboru elektrotechniky ve čtyřech termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 42 osob.

FOTODOKUMENTACE:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti INELSEV Servis s.r.o.


KA03: Odborné školení v oblasti měření a regulace

Analyzační technika, chromatografy a detekce plynu
ve třech termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 51 osob.
Metrologie ve dvou termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 30 osob.
Měření fyzikálních veličin v deseti termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 197 osob.
Regulační a blokovací obvody, akční členy v sedmi termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 138 osob.
Technická zařízení budov ve dvou termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 27 osob.

FOTODOKUMENTACE:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti INELSEV Servis s.r.o.V druhé polovině roku 2014 jsme proškolili tyto kurzy:


KA02: Odborné školení v elektrotechnice

Servopohony
ve dvou termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 34 osob.
Konstrukce a opravy netočivých elektrických strojů ve dvou termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 26 osob.
Zařízení do prostor s nebezpečím výbuchu v sedmi termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 142 osob.

FOTODOKUMENTACE:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti INELSEV Servis s.r.o.


KA03: Odborné školení v oblasti měření a regulace

Regulační a blokovací obvody, akční členy
ve třech termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 56 osob.
Technická zařízení budov v jednom termínu tento kurz úspěšně absolvovalo 13 osob.
Systémy pro otápění technologických otápění a zařízení v pěti termínech tento kurz úspěšně absolvovalo 81 osob.

FOTODOKUMENTACE:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti INELSEV Servis s.r.o.


KA04: Doplňkové školení v oblasti IT, účetnictví a angličtině

Angličtina pro středně pokročilé

Vnitropodnikové účetnictví a výkaznictví
MS Project
Autocad

Projekt bude ukončen v květnu 2015. Do této doby plánujeme proškolit zbývající vzdělávací aktivity, které jsou v projektu naplánovány.

Zatím realizaci projektu hodnotíme kladně. Účastníci výuku vnímají pozitivně a na základě získaných znalostí se zvyšuje naše konkurenceschopnost. Rádi bychom zdůraznili, že projekt podporuje i adaptabilitu a konkurence schopnost skupiny ohrožené na trhu práce a je součástí Aktivního roku stárnutí EY 2012. Do projektu byly zapojeny i osoby starší 50 let, které se zúčastnily velké části vzdělávacích aktivit. S touto cílovou skupinou pracujeme průběžně, každému účastníkovi z této cílové skupiny jsou nabízeny i individuální podpůrné konzultace. Všichni účastníci starší 50 let bezproblémově absolvovali skupinové vzdělávání, a to s obdobnými výsledky jako jejich mladší kolegové.

© 2020 INELSEV | Kontaktujte nás |

| Nahoru | Zpět | Tisk